Yaya is drachtig.

October 24th, 2009

Sinds de vorige post is er veel gebeurd. Het belangrijkste echter is dat Yaya drachtig is !! De dekkingen met Vanka verliepen goed en de 2 (Yaya en Vanka) konden goed met elkaar overweg. De dekkingen waren op 3, 4 en 5 september. Als je uitgaat van 4 september, dan verwachten we de pups omstreeks vrijdag 5 november. De echo wees uit dat er waarschijnlijk meer dan 2 pups geboren gaan worden. De tijd zal het leren. Indien u een pup van ons wilt hebben, mail dan naar paul@vandemaasduinen.nl . Vermeld daarin uw naam, adres e.d.  U wordt dan op de wachtlijst geplaatst. Tussen 7 en 14 dagen na de geboorte proberen wij afspraken te maken voor een bezoek bij ons.

Comments are closed.

Trackback URI |